Om de uitdagingen rondom ouderenzorg en –welzijn in de regio Noord-Kennemerland aan te pakken, hebben we onze krachten gebundeld binnen het samenwerkingsverband VONK: Vitaal Oud in Noord-Kennemerland.

We staan voor een grote opgave; meer ouderen willen langer gezond thuis wonen. Iedere partij brengt eigen expertise in en gezamenlijk werken we aan één visie waarmee we een antwoord formuleren op deze opgave. We werken samen om de beste zorg en welzijn voor ouderen te leveren.

Over VONK

De kerngroep van VONK bestaat uit medewerkers van diverse betrokken organisaties met mandaat. De kerngroep houdt zich bezig met het vertalen van de opgaven in de regio naar projecten, aan de hand van de visie. Daarnaast hebben de leden van de kerngroep ook verschillende thema’s in hun portefeuille en zijn betrokken bij de projectgroepen. Zij zetten gezamenlijk de lijnen uit, en kijken naar wat er nodig is om de verschillende projecten goed te laten lopen. Dit wordt vertaald naar adviezen voor het programmabestuur waar nodig. 

 1. Joost Lammerts: De Zorgcirkel
 2. Fardoe Hoefnagel: NWZ
 3. Suzan Ernst: Magentazorg
 4. Damiët Duivestein: HONK
 5. Cindy Brink: Geriant
 6. Sanne Bosboom: Evean
 7. Hans van Petten: Alkcare (afvaardiging VVT-partijen)
 8. Rob Hartings: MEE & de Wering
 9. Peter de Wit: Wonen Plus Welzijn
 10. Arieke Oostra: VGZ
 11. Eefje Verhoof: programmamanager


Programmabestuur 2022-2023

Het programmabestuur bestaat uit afvaardiging van de verschillende sectoren en houdt zich bezig met de grote lijnen van het samenwerkingsverband. Hierbij wordt er gekeken naar waar uiteindelijk terugkerende knelpunten zitten, welke financiële verschuivingen er nodig zijn en waar de grootste opgaven liggen voor de regio. De bestuurders in dit overleg hebben een thema onder hun hoede. Zij bereiden gezamenlijk met kerngroep en de programmamanager ook de brede bestuurlijke overleggen voor. Zij beslissen uiteindelijk waarop wordt ingezet o.b.v. het voorstel van de kerngroep/projectgroepen, al worden grotere beslissingen in het breed bestuurlijk overleg gemaakt. Het smal bestuurlijk overleg vindt in principe elk kwartaal plaats.

 • Jacco Rempe, directeur HONK
 • Joke van de Berg, directeur-bestuurder Woonwaard
 • Jakob Wedemeijer, wethouder Gemeente Alkmaar
 • Charlotte Oldenburg, Strategisch Regiomanager VGZ
 • Rob Hartings, bestuurder MEE & de Wering
 • Tiana van Grinsven, bestuurder De Zorgcirkel


Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel kijkt op de verschillende onderwerpen en niveaus mee of de projecten en het samenwerkingsverband werkelijk een oplossing vormen voor problemen in de leefwereld van de ouderen. Zij worden minimaal elk kwartaal betrokken en op projectbasis waar nodig vaker. 

 • Gonny de Vries
 • Joost Cornelis
 • Henk Beukema
 • Jeannette Streefland
 • Ria Glandorf
 • Simon Binnendijk
 • Otto Magel
 • Pam de Groot
 • Shakuntala Joemrati-Manichand