Projectbeschrijving

We zetten in op preventie van chronische ziekten, waaronder dementie, door passende leefstijlprogramma’s aan te bieden en bestaande programma’s beter onder de aandacht te brengen. Hierbij richten we ons op leefstijlprogramma’s die aansluiten bij de behoefte van ouderen en zorgstandaard dementie, gericht op het voorkomen van dementie en chronische ziekten. Bestaande programma’s (zowel basisvoorzieningen als eerstelijns) willen we waar nodig en mogelijk aanpassen in samenwerking met de partijen die dit aanbieden, zodat ze inzetten op factoren die dementie en/of chronische ziekten voorkomen.

 

Projectgroepleden

  • Cindy Brink, Geriant
  • Sigrit de Jongh, Beweegzorg Noordwest
  • Martijn Logchies, Magentazorg
  • Arieke Oostra, VGZ
  • Anouk Gomes, de Zorgcirkel

Waar?

Start in gemeente Alkmaar, daarna in principe Noord-Kennemerland breed.

 

Fase

Verkennend

 

Contact

n.t.b.